Word steunend lid van onze vereniging *

*Steunende leden zijn lid om te kunnen genieten van  de bedrijvigheid van de vereniging met uitzondering van het actief beoefenen van het modelvliegen.

Door hun financiële bijdrage dragen ze bij tot het doel van de vereniging en nemen op geen enkele manier deel aan het "beheer" van de vzw.

Steunende leden hebben geen stemrecht.

DE CONDORS v.z.w.

Maatschappelijke zetel: Van Aertselaerplein 1 - 2320 Hoogstraten

info@royalcondors.be