IK WENS DEEL TE NEMEN AAN HET ZWEVERTREFFEN OP ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2022